Transporter

Tele2 Arena ligger på Arenaslingan i Globenområdet, precis invid genomfartsleden riksväg 73 (Nynäsleden). Kommunikationerna med alla färdsätt är alldeles utmärkta, vilket gör att du har en mängd alternativt till att ta bilen. Om du vill veta mer om hur du tar dig till och från Tele2 Arena, så läs vidare.

Till fots och med cykel

Det går alldeles utmärkt att ta sig till Tele2 Arena till fots och med cykel. I samband med byggnationen av arenan anlades en mängd gång- och cykelbanor som löper i nästan alla riktningar. Det finns gångvägar från alla tunnelbanestationer i området och även kring Arenavägen och Arenaslingan som förbinder Tele2 Arena bland annat med Globen och Globenannexet. Cykelbanan Arenaleden löper ända från Medborgarplatsen i norr till arenan. I dagsläget är antalet parkeringsplatser för cyklar något begränsat, men inom kort kommer omkring 1000 nya parkeringsplatser att finnas tillgängliga.

Tunnelbanan och Tvärbanan

transport till tele2 arenaGloben och Gullmarsplan är de två stationer som betjänar Tele2 Arena. Linje 19 och 29 tar dig till Tele2 Arena från Stockholm City. Linje 17 och 18 stannar vid Gullmarsplan. Promenaden från Gullmarsplan till Tele2 Arena tar bara några minuter. Spårvägen Tvärbanan är ett annat alternativ. Den stannar både vid Globen och vid Gullmarsplan.

Buss

Gullmarsplans bussterminal är navet för busstrafiken i området och här sammanstrålar en mängd busslinjer. Två busslinjer att kika närmare på är buss 4, som går från hela vägen från Östermalm, och buss 164.

Bil

Bilen är förmodligen det sämsta färdsättet att använda för att ta sig till Tele2 Arena. Framför allt är det viktigt att du ser till att vara ute i god tid. Trafikkapaciteten vid arenan är god, men vid större evenemang kan det ändå uppstå köbildning. Johanneshovsvägen, Hammarbyvägen, Enskedevägen och riksväg 73 är några av de genomfartsvägar du kan använda för att ta dig till arenan.

Parkering inomhus finns både under Tele2 Arena och vid Globen City. Totalt finns omkring 2200 parkeringsplatser i direkt anslutning till arenan.